Jan Pichl obhájil svou dizertační práci

Jan Pichl úspěšně obhájil svoji dizertační práci Natural Language Understanding in Open-Domain Dialogue Systems a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Školitel: Ing. Jiří Kubalík, Ph.D.

Školitel specialista: Ing. Jan Šedivý, Csc.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická