Jaroslav Vítků obhájil svou dizertační práci

Jaroslav Vítků úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Towards Automated Design of Complex Modular Systems Inspired by Nature (školitel: doc. Pavel Nahodil). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická