Jiří Spilka obhájil svou dizertační práci

Jiří Spilka úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Complex Approach to Fetal Heart Rate Analysis: A Hierarchical Classification Model (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková