Marko Genyk-Berezovskij získal Cenu děkana za výuku

RNDr. Marko Genyk-Berezovskij obdržel Cenu děkana za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2019/20.

Pedagogové jsou oceňování za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení děkanem zřízené komise. Komise vychází z výsledků studentské ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder a přihlíží i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Komise při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci katedry!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická