Martin Macaš obhájil svou dizertační práci

Martin Macaš úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Opinion Formation Inspired Search Strategies for Feature Selection (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková