Martin Rehák obhájil svou dizertační práci

Martin Rehák úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multiagent Trust Modeling for Open Network Environments (školitel: Prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková