Milan Petrík obhájil svou dizertační práci

Milan Petrík úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Properties of Fuzzy Logical Operations (školitel: prof. Mirko Navara). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková