Milan Rollo successfully defended his PhD thesis: …

Milan Rollo úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Communication Resource Management in Tactical Networks (školitel: prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková