Milan Šulc obhájil svou dizertační práci

Ing. Milan Šulc úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Fine-grained Recognition of Plants and Fungi from Images
Školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická