Miroslav Burša obhájil svou dizertační práci

Miroslav Burša úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Ant-Inspired Metaheuristics for Biomedical Data Mining (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková