Excelentní výsledky katedry kybernetiky v rámci hodnocení Metodiky M17+

Velkým úspěchem vědeckých týmů katedry kybernetiky bylo dosažení stupně 1 v rámci hodnocení dle Metodiky M17+. V kategorii přínos k poznání dosáhlo na FEL ČVUT za rok 2020 celkem 6 výsledků excelentního stupně 1 a z toho 4 byly právě z naší katedry kybernetiky. Je to ocenění našich výsledků jako výzkumu na špičkové světové úrovni (world-leading). Jedná se o níže uvedené výsledky:

Saska, M.; Báča, T.; Thomas, J; Chudoba, J.; Přeučil, L.; Krajnik, T; Faigl, J.; Loianno, G et al. System for deployment of groups of unmanned micro aerial vehicles in GPS-denied environments using onboard visual relative localization Autonomous Robots. 2017, 41(4), 919-944. ISSN 0929-5593. https://link.springer.com/article/10.1007/s10514-016-9567-z

Radenović, F.; Tolias, G.; Chum, O. Fine-tuning CNN Image Retrieval with No Human Annotation IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2019, 41(7), 1655-1668. ISSN 0162-8828. https://ieeexplore.ieee.org/document/8382272

Kristan, M.; Matas, J.; Leonardis, A.; Vojíř, T.; Pflugfelder, R.; Fernandez, G.; Nebehay, G.; Porikli, F. et al. A Novel Performance Evaluation Methodology for Single-Target Trackers IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2016, 38(11), 2137-2155. ISSN 0162-8828, https://ieeexplore.ieee.org/document/7379002

Lukežič, A.; Vojíř, T.; Čehovin Zajc, L.; Matas, J.; Kristan, M. Discriminative Correlation Filter Tracker with Channel and Spatial Reliability International Journal of Computer Vision. 2018, 126(7), 671-688. ISSN 0920-5691.https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-017-1061-3

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická