Robert Pěnička obhájil disertační práci

Robert Pěnička úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Data Collection Planning For Aerial Vehicles
Školitel: Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., Školitel-specialista: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická