(English) The 41st Pattern Recognition and Computer Vision Colloquium, Autumn 2017

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická