Tobias Ehlgen obhájil svou dizertační práci

Tobias Ehlgen úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Omnidirectional Cameras for Safe Automobile Driving (školitel: Dr. Tomáš Pajdla). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická