Tomáš Báča obhájil disertační práci

Tomáš Báča úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles
Školitel: Doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.,
Školitel-specialista: Ing. Michal Platkevič, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická