Tomáš Báča získal Cenu děkana za prestižní dizertační práci

Dne 8. prosince byla udělena děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D. Cena děkana dr. Tomášovi Báčovi za prestižní dizertační práci na téma Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles. Školitelem byl doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. a školitelem specialistou Ing. Michal Platkevič, Ph.D.

Tomáš Báča se ve skupině MRS na Katedře kybernetiky věnuje výzkumu vícerotorých bezpilotních helikoptér a jejich klíčových sub-systémů fungování (lokalizace, plánování pohybu, autonomní navigace aj.). Ve své práci Cooperative Sensing by a Group of Autonomous Aerial Vehicles se výzkumník zaměřil na vzdálená měření pomocí autonomních bezpilotních systémů, konkrétně na lokalizaci a mapování zdrojů ionizujícího záření. Vývoj nové řídicí platformy pro UAV umožňuje simulace v reálném prostředí mimo laboratoř. Skupina MRS spolupracuje na společném projektu se společností Advacam, s.r.o., při kterém je UAV vybaveno Comptonovou kamerou. Měření probíhají ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO). Řešitel je dlouholetým členem skupiny Multi-robotických systémů, se kterou se zúčastnil prestižních mezinárodních robotických soutěží (MBZIRC 2017, MBZIRC 2020 a DARPA Subterranean Challenge), na kterých obsadili přední příčky vítězů. Výsledky jeho práce jsou pravidelně publikovány v prestižních robotických časopisech, citovány a prezentovány na mezinárodních konferencích.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická