Tomáš Werner obhájil svoji habilitační práci

Tomáš Werner úspěšně obhájil svoji habilitační práci (oponovali ji V. Kolmogorov, M. Loebl, a M.I. Schlesinger). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická