(English) Tracked vehicle simulation model for Gazebo

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická