Yash Patel vyhrál cenu Antonína Svobody o nejlepší dizertační práci

Vítězem dalšího ročníku ceny Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci obhájenou v roce 2023 se stal Yash Patel /školitel prof. Jiří Matas/.

Cena je každoročně udělována Českou společností pro kybernetiku a informatiku. Jedná se otevřenou soutěž disertačních prácí obhájených v daném roce na kterékoli vysoké škole v České republice v oborech kybernetika, informatika, aplikovaná matematika, apod. Předložené práce jsou hodnoceny komisí odborníků jmenovanou předsednictvem ČSKI. Na konci hodnotícího procesu komise vybere finalisty a vítěze soutěže.

Práce má název Neural Network Training and Non-Differentiable Objective Functions. Tato práce přináší čtyři hlavní příspěvky k překlenutí propasti mezi nediferencovatelným cílem a funkcí ztráty tréninku.

Více podrobností je v článku na fakultním webu zde

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická