Předměty učené v předchozích letech

LS 2016 | ZS 2015 | LS 2015 | LS 2014 | ZS 2013 | LS 2013 | ZS 2012 | LS 2012 | LS 2011 | ZS 2010 | LS 2010 | ZS 2009 | LS 2009 | ZS 2008 | LS 2008 | ZS 2007 | LS 2007 | ZS 2006 | LS 2006 | ZS 2005 | LS 2005 | ZS 2004 | LS 2004 | ZS 2003 | LS 2003 | ZS 2002 | LS 2002 | ZS 2001 | LS 2001 | ZS 2000 | LS 2000

Letní semestr 2000

Undergraduate courses
ID Name Lecturer Lecture time Lecture place Labs Labs place Labs
33PIS Projektování informačních a databázových systémů Z.Kouba . . . . Lab info
33PAT Patologická fyziologie a patologie E. Nečas . . . . .
33KP Kognitivní procesy L. Lhotská Wed 07:30 T301 M. Fejtová K4 .
33SI Systémová integrace L. Lhotská, P. Nahodil . . . . .
Master courses
ID Name Lecturer Lecture time Lecture place Labs Labs place Labs
33SDU Systémy diskrétních událostí J. Laľanský . . . . .
33OTS Obecná teorie systémů R. ©ára, V. Mařík . . . . .
33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti L. Přeučil . . . . .
33RPZ Rozpoznávání J. Matas . . . . Lab info
33PVR Počítačové vidění a virtuální realita V. Hlaváč . . . . .
33PVI Počítačové vidění T. Pajdla . . . . .
33UI2 Umělá inteligence 2 V. Mařík . . . . .
33PIS Projektování informačních a databázových systémů Z.Kouba . . . . Lab info
33BIO Biokybernetické systémy V. Eck . . . . .
33RBS Řízení biologických systémů V. Eck, P. Vysoký . . . . .
33KTS Kvalita a testování softwaru R. Mařík . . . . .
33ZES Znalostní a expertní systémy pro praxi Z. Kouba, L. Přeučil . . . . .
PGS courses
ID Name Lecturer Lecture time Lecture place Labs Labs place Labs
LS 2016 | ZS 2015 | LS 2015 | LS 2014 | ZS 2013 | LS 2013 | ZS 2012 | LS 2012 | LS 2011 | ZS 2010 | LS 2010 | ZS 2009 | LS 2009 | ZS 2008 | LS 2008 | ZS 2007 | LS 2007 | ZS 2006 | LS 2006 | ZS 2005 | LS 2005 | ZS 2004 | LS 2004 | ZS 2003 | LS 2003 | ZS 2002 | LS 2002 | ZS 2001 | LS 2001 | ZS 2000 | LS 2000
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík