MSDNAA

O programu MSDN AA – Microsoft DreamSpark

Katedra kybernetiky je členem Microsoft DreamSpark, dříve MSDN Academic Alliance, což je licenční program společnosti Microsoft, díky kterému členská katedra získá neomezené množství licencí na vybrané vývojové produkty. Produkty může využívat jen pro výukové a výzkumné účely, a to nejen ve svých učebnách, laboratořích a na počítačích učitelů, ale také může poskytnout licence studentům k instalaci na jejich domácí počítače.

Co je v programu zahrnuto?

Program MSDN AA podporuje výuku vývoje aplikací. Neobsahuje proto většinu součástí Microsoft Office nebo aplikace pro domácí uživatele. Zato nabízí operační systémy Windows, včetně SDK a DDK, serverové produkty (Windows Server, SQL Server…), Visual Studio .NET, MSDN Library a další vybrané aplikace.

Kdo může MSDN AA – Microsoft DreamSpark Premium využít

 • Studenti katedry na svých domácích počítačách, pokud si v aktuálním semestru zapsali alespoň jeden počítačově orientovaný předmět katedry, u něhož se předpokládá využití vývojových nástrojů Microsoft. V případě katedry kybernetiky se jedná o předměty A4M33PAL, A4M33RPR, A4M33TVS, A4B33SI, X33NRP a dále o bakalářské a diplomové práce, projekty v týmu a semestrální práce, tj. o předměty X33BP, X33DP, X33PMT, X33SP, A4M33SVP a X33SEM apod. Katedra kybernetiky nemůže na svou MSDN AA zaregistrovat studenty, kteří nemají zapsaný některý z uvedených předmětů (licenční podmínky Microsoftu).
 • PhD studenti.
 • Učitelé, ovšem jen ti, kteří učí alespoň jeden odborný předmět katedry.
 • Výzkumné laboratoře a počítačové učebny katedry.
 • Poskytnutý software lze používat i po skončení studia FEL. Student však nedostane již žádné další aktualizace a jeho licence následně zaniknou při první reinstalaci produktu nebo výměně počítače.

Povolené využití programu získaného z MSDN AA – Microsoft DreamSpark

Pro účely a podporu výuky a neziskového či grantového výzkumu v oboru informatika.

Nedovolené použití produktu získaného z MSDN AA – Microsoft DreamSpark

 • Pro ziskový výzkum (např. při zapojení firem) a výuku (např. školení externích subjektů).
 • Pro počítače rodičů, kamarádů apod.
 • Pro komerční vývoj aplikací či jinou ziskovou práci.
 • Jako terminál určený pouze pro přístup k Unixu/Linuxu (ve smyslu převažující využití).
 • Pro činnost v rámci fakulty, která nesouvisí s výzkumem či výukou (např. ekonomika, správa sítí či jiná infrastruktura).
 • Operační systémy Windows nelze nainstalovat jako samostatné, ale nutno na počítač instalovat ještě další produkt získaný z MSDN AA, např. SQL server, Visual Studio apod.

Jak se zaregistrovat?

Pokud jste oprávněný uživatel MSDN AA – Microsoft DreamSpark Premium, viz. odstavec výše, stačí napsat email na adresu msdnaa@k333.felk.cvut.cz , v němž uvedete, který předmět studujete na Katedře kybernetiky. Žádost musí být odeslaná z fakultního emailu fel.cvut.cz. Jako odpověď dostanete registrační údaje.

Za obsah zodpovídá: Daniel Večerka