Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Navigace v ontologii
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP
Popis:Ontologie slouží k vyjádření vztahů mezi koncepty používanými při správě znalostí.
Navrhněte efektivní metodu navigace ve velké ontologii (>100 konceptů). Program by měl umět vyhledat pojmy blízké zadanému slovu a inteligentně zobrazit výsledky.
Realizace:program v Javě
Vypsáno dne:01.10.2007
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík