Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Ordinální asociační pravidla - efektivní implementace metody
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:, doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI
Popis:Úkolem je efektivně naprogramovat existující metodu pro generování ordinálních asociačních pravidel. Metoda byla vypracována v rámci disertační práce v prostředí Matlab. Efektivní implementace s uživatelsky rozumným rozhraním by měla prokázat předpokládané teoretické vlastnosti algoritmu. Testování bude probíhat na reálných datech. Součástí řešení je i experimentální ověření vlastností algoritmu.

Výsledný program musí splňovat několik požadavků
- efektivita a rychlost – hlavní požadavek,
- přehlednost a modularita – je předpoklad dalšího vývoje,
- uživatelská příjemnost – program by měl být jednoduchý a intuitivní na ovládání, generovaná pravidla by měla být co nejvíce přehledná
Pokyny:Vyžaduje studenta s dobrými programátorskými schopnostmi, ideální je pokračovat v Matlab prostředí, lze ale uvažovat o přechodu i do jiného programovacího jazyka.
Realizace:funkční program
Vypsáno dne:01.02.2010
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík