Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Multiagentní systémy a Web Services
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:BP
Popis:
Pokyny:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu multi-agentních systémů pomocí technologií pro web-services. Návrh mechanizmů pro vyjednávání a spolupráci agentů implementovaných pomocí web-services. Implementace systému demonstujícího možnosti využití agentních přístupů při implementaci web-services.
Vypsáno dne:09.09.2005
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík