Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vyvažování zátěže multiagentních systémů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako:BP
Popis:
Pokyny:Návrh metod pro automatickou migraci agentů mezi platformamy. Imlementace mechanizmů umožňujících měření zatížení a automatickou migraci agentů mezi platformami. Metody budou implementovány v jazyce JAVA a ověřeny pomocí platformy A-Globe.
Vypsáno dne:31.10.2007
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík