Podrobnosti studentského projektu ← Katedra kybernetiky

Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Komunikační protokol dohledového systému
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc., Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako:PMT
Popis:Cílem projektu je navrhnout komunikační protokol a implementovat odpovídající infrastrukturu pro komunikaci mezi koncentrátorem (cca 100 instancí) signálů z čidel a dohledovým serverem (1-2 instance v systému). Úkolem serveru je archivovat události vzniklé v systému, vyhodnocovat jejich závažnost a umožnit obsluze analyzovat okolnosti jejich vzniku.
Vypsáno dne:11.01.2007
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík