Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce schodů v 3D měřeních
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se systémem v ROSu běžícím na pásovém robotu TRADR, který je vyvíjen pro účelz soutěže DARPA Subterranean Challenge.
Navrhněte a naimplementujte robustní detektor schodů.
Literatura:https://ieeexplore.ieee.org/document/7064381
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík