Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Schellingův model segregace a shlukování
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI
Popis:Schellingův model segregace je model dynamiky skupin obyvatelstva. Cílem práce je seznámit se s tímto modelem a navrhnout jeho možné použití pro shlukovou analýzu dat.
Literatura:http://hsd.soc.cornell.edu/Segregation.htm
Realizace:Matlab nebo Java kod
Vypsáno dne:25.09.2008
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík