Podrobnosti studentského projektu ← Katedra kybernetiky

Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Aplikace přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů–metaheuristik.
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Richard Málek , Doc. Ing. Jiří Lažanský CSc.
Vypsáno jako:BP,PRO
Popis:Cílem je navrhnout, naprogramovat a experimentálně odzkoušet aplikaci optimalizačního algoritmu na zvolený reálný optimalizační problém.

Pokyny:Prostudujte základní principy přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů-metaheuristik. Zaměřte se speciálně na klasické metody, jako jsou genetické algoritmy, tabu prohledávání, simulované žíhání, mravenčí kolonie, hejna částic, apod. Pro zvolený optimalizační problém naimplementujte vlastní algoritmus. Experimentálně ověřte jeho funkčnost a výsledky vyhodnoťte.
Realizace:SW projekt, Java
Vypsáno dne:04.11.2009
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík