Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce arytmií v EKG s využitím ICA a EMD
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Michal Huptych Ph.D., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI
Popis:Cílem práce je seznámit se s algoritmy Independent Component Analysis a Empirical Mode Decomposition, vytvořit rešerši jejich principů a nastudovat možnosti jejich kombinace. Praktická část práce se bude zabývat implementací a využitím ICA a EMD algoritmů (stávajících) a jejich kombinací (ICA-EMD a EMD-ICA) při detekci arytmií v EKG (k dispozici je databáze MIT-BIH Arrythmia database). V rešerši je nutné uvést aplikace algoritmů a to nejen z biomedicínské oblasti. Diskutovat inicializaci algoritmů a vliv inicializace na výsledek, atd.
Literatura:Dodá vedoucí práce
Realizace:MATLAB
Vypsáno dne:27.10.2010
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík