Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Rozpoznávání emocí ze signálů EEG pomocí skrytých Markovských modelů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI
Oponent:Vavrečka Michal
Popis:Cílem práce je implementovat systém pro rozpoznávání emočních stavů člověka sledujícího obrázky na monitoru počítače. K dispozici jsou předem naměřené EEG signály, student naimplementuje systém pro rozpoznání vybrané emoce. K tomu využije skyté Markovské modely.
Realizace:přehledná metodologie, kód v Matlabu
Vypsáno dne:09.02.2011
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík