Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Robotická platforma pro realizaci rojů inspirovaných přírodou
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Popis:Seznamte se s principy pohybu umělých rojů inspirovaných přírodou a metod z těchto principů odvozených (Particle Swarm Optimization, Ant Colonies, ...). Upravte jeden z vybraných algoritmů tak, aby respektoval omezení pohybu lanového multi-robotu, který byl na katedře vyvinut pro ověření principů robotických rojů. Implementujte navrženou metodu a ověřte její funkčnost na lanovém multi-robotu. Analyzujte výsledné chování takto vzniklého robotického roje. Předpoklady: znalost programování v C, případně v MATLABu.
Vypsáno dne:14.02.2012
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík