Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI
Popis:Cílem je seznámit se s problematikou distribuované výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie v rámci omezené komunity a vytvořit simulaci chování této komunity pomocí prostředků multi-agentních systémů.
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Vypsáno dne:20.11.2012
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík