Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou
Vedoucí:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:PTO
Popis:Seznamte se s algoritmy pro řízení a navigaci autonomních formací inspirovaných letem hejn ptáků, ryb či hmyzu. Navrhněte a implementujte vhodný algoritmus pro ovládání a stabilizaci roje bezpilotních helikoptér. Roj helikoptér by se měl být schopen pohybovat v prostředí se statickými překážkami a tvar roje by se měl automaticky přizpůsobovat řešeným úlohám mobilní robotiky. Metodu ověřte a analyzujte pomocí simulací a dílčím reálným experimentem s bezpilotními helikoptérami skupiny inteligentní a mobilní robotiky. Předpoklady: základní znalost programování v C nebo v MATLABu.
Vypsáno dne:14.02.2014
Max.number of students:4
Booked students:Ahmet Kose
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík