Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Možnosti univerzálního rozhraní / komunikace pro domácí řídící systémy.
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Stále více se rozmáhají systémy pro řízení domácností. Jde buď o profesionální systémy avšak dosti uzavřené, nebo amatérské avšak vystavené zásahu komukoli do jejich struktury. Oba tyto krajní přístupy nejsou zcela ideální. Velmi často je vhodné využít profesionální prvky (senzor / aktuátor), avšak občas je potřeba do systému začlenit zcela vlastní prvek. Právě vzájemná komunikace "cenrtála - prvek" je jedním z nejtěžších a nejkřehčích částí celého systému.
Literatura:- WWW stránky projektů tohoto zaměření.
- Technické popisy využitých komunikačních sběrnic.
- Technické parametry ARM procesorů STM32.
- Výukové materiály pro .NET Core C#.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík