Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Pokrytí testovaného programu
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,PRO
Popis:Pro nalezení chyb v bezpečnostně kritických aplikací je nutné otestovat pokud možno všechny podmínky, testované programem. Některé části programu testují vnitřní integritu systému a není je tedy možné splnit změnou vnějších podmínek. Tyto části jsou ve zdrojovém kódu označeny komentáři. Cílem této práce je upravit standardní nástroje pro sledování běhu programu tak, aby byly zohledněny části programů, které se nemají vykonávat.
Vyvynuté algoritmy otestovat na příkladech bezpečnostně kritických programů.
Vypsáno dne:22.01.2019
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík