Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Navigace robotu systému MoleMod
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Karel Košnar
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Popis:Cílem práce je navrhnout navigační algoritmus pro roboty systému MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Floriána. MoleMOD je revoluční systém speciálně navržených robotů, který umožní autonomně skládat stavební moduly ("cihly") do složitějších konstrukcí. Systém je unikátní v tom, že v modulech jsou cesty, kterými jsou roboty ve tvaru červa schopny procházet a moduly přemisťovat.

V práci by student řešil pohyb robotu uvnitř již částečně sestavené struktury. Úkolem studenta bude navrhnout řídicí a navigační algoritmus, který zjišťuje pohyb robotu ve tvaru červa s pneumatickými aktuátory na definované místo ve struktuře s tím, že robot zná informaci o své poloze.

Pro bližší informace o projektu MoleMOD doporučuji shlédnout video na
https://www.youtube.com/watch?v=N5OaxAuqug8
Pokyny:1. seznámit se s vlastnostmi robotu systému MoleMod
2. Navrhnout řídicí algoritmus pro ovládání pohybu robotu
3. Navrhnout navigační algoritmus pro řízení pohybu robotu na definované místo.
4. Ověřit funkčnost a vyhodnotit vlastnosti navržených algoritmů
Literatura:dodá vedoucí
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:01.09.2017
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík