Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Antikolizní systém bezpilotního prostředku
Vedoucí:Martin Šipoš
Vypsáno jako:PTO
Popis:Úkolem projektu je návrh algoritmizace řešící úlohu antikolizní funkce, která pracuje se základními prostředky “Sense&Avoid” systému, tedy s ultrazvukovým měřičem vzdálenosti a kamerou, vše doplněné inerciální měřicí jednotkou obsahující senzory úhlové rychlosti a akcelerometry. Daná funkce by měla zabránit nárazu dronu do překážky a to převzetím řízení a zastavením pohybu dronu. Funkce uvolní řízení pohybu dronu v okamžiku, kdy povely jdoucí z manuálního řízení, resp. vysílačky, nebudou již dron ohrožovat. Celkové řešení prakticky ověřte na dostupném bezpilotním prostředku, např. ARdrone 2.0, DJI 550. Konkrétní platforma bude určena v koordinaci s řešícím týmem.
Vypsáno dne:12.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík