Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce landmarků v obraze pro účely lokalizace mobilního robotu
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:PMI
Popis:Seznamte se s základní teorií zpracování obrazu z kamery a implementujte metodu pro segmentaci landmarků (význačných objektů v prostředí jako jsou svislé hrany,vizuálně výrazné objekty) z prostředí za účelem jejich využití v lokalizačních algoritmech pro mobilní robotiku.
Vypsáno dne:28.06.2007
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík