Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Správa dokumentů s využitím metod managementu znalostí
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako:DP
Popis:Vývoj algoritmů pro vyhledávání v archivu dokumentů opatřených sémantickými anotacemi.
Výstupem bude SW prototyp implementovaný v jazyce Java. Znalost tohoto jazyka popř. vážný zájem se jej dobře naučit jsou podmínkou.
Vypsáno dne:10.09.2004
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík