Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Automatické vyhledávání aktivity jednotlivých neuronů (Clustering)
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:DP
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit software pro automatické vyhledání a následnou analýzu aktivity jednotlivých nervových buněk. Jedná se o vyhledání hrotů a jejich prostorové umístění ze záznamu čtyř prostorově umístěných elektrod snímajících extracelulární potenciál.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:vytvořit program
Vypsáno dne:16.10.2006
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík