Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Čárový kód ve zdravotnictví
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako:DP
Popis:Cílem práce je najít metodiku využívající čárový kód pro automatizaci komunitou mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami.

Zadání je externí. Roli garanta na katedře zajistí prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc., která zájemce blíže seznámí se zadáním a dodá kontakt na externího vedoucího.
Pokyny:1)Popište stav využití čárového kódu ve zdravotnictví.
2)Posuďte přehled typů čárových kódů včetně výčtu výhod a nevýhod.
3)Navrhněte a realizujte systém pro komunikaci mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi a zdravotními pojišťovnami.
4)Navrhněte a ověřte ochranné prvky pro čárový kód.
Vypsáno dne:09.12.2005
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík