Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Vaším úkolem bude realizovat metody automatického vyletu a přistání modelu autonomní helikoptéry. Fáze přistání bude sestávat z fáze nalezení přistávacího místa (heliportu) a z vlastní realizace regulátoru zajišťujícího navigaci helikoptéry na cíl. Předpokládá se použití vizuálních metod pro nalezení relativní polohy přistávacího místa.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík