Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je analyzovat průchody programem pro odvykání kouření, najít užitečné statistiky a vytvořit systém, který tyto statistiky bude jednoduše a přehledně prezentovat v rámci webového rozhraní. Vhled který tato práce poskytne umožní identifikovat slabá a silná místa programu a jeho vylepšení.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík