Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit metodu pro rozpoznávání typu automobilu z jednoho snímku, a to bez omezení na místo pohledu a osvětlení. Práce využije detektor lokálních afinních rámců, který je k dispozici v Centru strojového vnímání. Jádrem práce bude nalezeni reprezentace 3D objektu a návrh metody matchování modelu a lokálních rámců detekovaných v obraze.
Literatura:Duda, Hart, Stork- Pattern Recognition
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík