Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vývoj seriózních her
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:1) Seznamte se s problematokou návykovách látek a léčbou závislostí
2) Navrhněte a implementujte 3 seriózní hry pro odvedení pozornosti
3) Hry otestujte na 5 uživatelích
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík