Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Pravděpodobnost na kvantových strukturách
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Posuďte možnost využití nově objevených technik při řešení starých otevřených problémů.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík