Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce nevhodných zpráv konverzačním systému
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jan Pichl
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:* Analýza dostupných datových sad
* Návrh modelu pro klasifikaci nevhodných vstupů
* Implementace navrženého modelu
* Rozšíření modelu o využívání kontextových informací
* Testování, měření přesnosti implementovaných modelů, porovnání
* Integrace do systému
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík