Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Navigace mobilních robotů s využitím vizuálních značek
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je návrh, implementace a ověření možností lokalizačních metod typu SLAM při aplikaci využívající pevných vizuálních značek umístěných v prostředí, kde se mají pohybovat mobilní roboty.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík