Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Lokalizace roje dronů na hranici oblasti s GNSS signálem
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je okalizace roje dronů (čtyřrotorových helikoptér) v oblastech s omezeným GNSS signálem. Bude navržen systém pro zpřesnění polohy dronů roje, které nemají GNSS signál, s využitím aktivní koordinace s ostatními jedinci v uskupení, kteří se pohybují v oblasti s GNSS signálem.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík